Lütfen Tarayıcınızı yükseltin

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU VE BAĞLI KURULUŞLARINDA MATBUA VE DEFTERLER İLE MUHASEBEYE AİT DEFTER VE MAKBUZLARIN NE ŞEKİLDE TUTULACAĞI, DÜZENLENECEĞİ VE KULLANILACAĞINA DAİR YÖNETMELİK


BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç -Yasal Dayanak


Amaç
Madde 1 .Bu Yönetmelik Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve alt teşkilatı Oda, Birlik ve Federasyonlarda hizmet gereği kullanılacak her türlü basılı evrak, defter ve makbuzların tutulma, düzenleme ve kullanma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Yasal Dayanak
Madde 2 -Bu Yönetmelik 507 sayılı Kanunun 101 'inci maddesinin (O) bendi ile 109 ncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Basılı Evrak, Defter ve Makbuzlar

Madde 3 -Konfederasyon ve alt teşkilatı olan Oda, Birlik ve Federasyonlar aşağıdaki örnek no ve isimleri gösterilen basılı evrak, defter ve makbuzları kullanılır.

A-STATÜLER

 

Örnek No: 001 -Oda Statüsü
Örnek No: 002 -Birlik Statüsü
Örnek No: 003 -Federasyon Statüsü
Örnek No: 004 -Konfederasyon Statüsü


B- ESNAF VE SANATKAR SİcCLİ UYGULAMASINDA KULLANILAN BELGE VE DEFTERLER

 

Örnek No: 005 -Esnaf -Sanatkar Siciline Başvuru Formu (3 'iü form)
Örnek No: 006 -İkametgah Belgesi
Örnek No: 007 -Üye Bilgi Formu
Örnek No: 008 -Sicil Esas Defteri
Örnek No: 009 -Tadil Formu
Örnek No: 010 -Vize Formu
Örnek No: 011 -Sicil Tasdiknamesi (Tekli)
Örnek No: 012 -Sicil Tasdiknamesi (Kimlik Türü)
Örnek No: 013 -Sicil Tasdiknamesi (Diploma Türü)
Örnek No: 014 -Terkin Formu

C- TİCARİ İŞLETME REHNİ UYGULAMASINDA KULLANILAN BELGE VE DEFTERLER

 

Örnek No: 020 -Beyanname
Örnek No: 021 -Ticari İşletme Rehninin Kaydına Mahsus Defter
Örnek No: 022 -Ticari İşletme Rehni Rehin -Verenler Fihristi
Örnek No: 023 -Ticari İşletme Rehni Rehin -Alacaklısıı Fihristi
Örnek No: 024 -Ticari İşletme Rehninde Tebliğ ve Bildirme İçin Alınan Paraların kaydına Mahsus Defter

D- ESNAF VE SANATKARlN KAYIT İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGE VE DEFTERLER

 

Örnek No: 030 -Üye Kayıt Beyannamesi
Örnek No : 031 -Üye Kayıt Defteri
Örnek No: 032 -Üye Kimlik Kartı (Karton)
Örnek No: 032A -Üye Kimlik Kartı (PVC)

E-MAKBUZLAR

 

Örnek No: 038 -Gelir Makbuzu
Örnek No: 038A -Gelir Makbuzu (Kendinden Karbonlu)
Örnek No: 038B -Gelir Makbuzu (Bilgisayar 8 x 24 Üç Nüsha l000'li)
Örnek No: 039 -Gider Makbuzu
Örnek No: 040 -Tahsil Fişi
Örnek No: 041 -Tediye Fişi
Örnek No: 042 -Mahsup Fişi
Örnek No: 043 -Gelir-Gider Defteri
Örnek No: 044 -Tahakkuk Takip Müfredat Defteri
Örnek No: 045 -Kasa Defteri
Örnek No: 046 -Hizmet Karşılığı Makbuz (100.000 TL.lık)
Örnek No: 046A -Hizmet Karşılığı Makbuz (250.000 TL.lık)
Örnek No: 046B -Hizmet Karşılığı Makbuz (500.000 TL.lık)
Örnek No: 046C -Hizmet Karşılığı Makbuz (750.000 TL.lık)
Örnek No: 047 -Aidat Takip Defteri
Örnek No: 048 -Aidat Takip Kartı

F- ÜCRET TARİFE BELGELERİ

 

Örnek No: 055 -25 x 35 Ücret Tarifesi
Örnek No: 056 -35 x 50 Ücret Tarifesi
Örnek No: 057 -50 x 70 Ücret Tarifesi
Örnek No: 058 -Minibüs Ücret Tarifesi
Örnek No: 059 -Taksi-Dolmuş Ücret Tarifesi
Örnek No: 060 -Otobüs Ücret Tarifesi
ÖrnekNo: 061 -Servis Aracı İşletmecileri Odası Okul Taşıtı Ücret Tarifesi
Örnek No: 062 -Taksi Ücret Tarifesi

G-DEFTERLER

 

Örnek No: 068 -Genel Kurul Tutanak Defteri
Örnek No: 069 -Başkanlar Kurulu Karar Defteri
Örnek No: 070 -Yönetim Kurulu Karar Defteri
Örnek No: 071 -Denetim Kurulu Karar Defteri
Örnek No: 072 -Disiplin Kurulu Karar Defteri
Örnek No: 073 -Gelenek ve Teamül Defteri
Örnek No: 074 -Riayeti Zorunlu Mesleki Karar Defteri
Örnek No: 075 -Üye Odaların Kayıt Defteri
Örnek No: 076 -Gelen Evrak Kayıt Defteri
Örnek No: 077 -Giden Evrak Kayıt Defteri
Örnek No: 078 -Kıymetli Evrak Defteri
Örnek No: 079 -Zimmet Defteri
Örnek No: 080 -Demirbaş Eşya Defteri
Örnek No: 081 -Denetim Defteri

H-YÖNETMELİKLER

 

Örnek No: 090 -Genel Kurul Toplantı Yönetmeliği
Örnek No: 091 -Ücret Tarifeleri Yönetmeliği

Örnek No: 092 -Eğitim Yönetmeliği

1- MESLEKİ EĞİTİM UVGULAMASINDA KULLANILAN BELGE VE
DEFTERLER

 

Örnek No: 098 -Ustalık Belgesi Başvuru Formu (Sınavlı)
Örnek No: 099 -Ustalık Belgesi Başvuru Kayıt Defteri (Sınavlı-Sınavsız)
Örnek No: 100 -Ustalık Belgesi Almaya Hak Kazananlar Defteri (Sınavlı)
Örnek No: 101 -Ustalık Belgesi (Sınavlı)
Örnek No: 102 -Kalfalık Belgesi Başvuru Formu (Sınavlı)
Örnek No: 103 -Kalfalık Belgesi Başvuru Kayıt Defteri (Sınavlı-Sınavsız)
Örnek No: 104 -Kalfalık Belgesi Almaya Hak Kazananlar Defteri (Sınavlı)
Örnek No: 105 -Kalfalık Belgesi (Sınavlı)
Örnek No: 106 -Esnaflık Belgesi Başvuru Kayıt Defteri
Örnek No: 107 -Esnaflık Belgesi Yazılı Sınav Sonuçları Listesi
Örnek No: 108 -Esnaflık Belgesi Almaya Hak Kazananlar Defteri
ÖrnekNo: 109 -Esnaflık Belgesi (Sınavlı)
Örnek No: 110 -Esnaflık Belgesi (Cüzdan-Sınavlı)
Örnek No: 111 -Ustalık Belgesi Başvuru Formu (Sınavsız)
Örnek No: 112 -Ustalık Belgesi Almaya Hak Kazananlar Defteri (Sınavsız)
Örnek No: 113 -Ustalık Belgesi (Mor-Sınavsız)
Örnek No: 114 -Ustalık Belgesi (Yeşil-Sınavsız)
Örnek No: 115 -Kalfalık Belgesi Almaya Hak Kazananlar Defteri (Sınavsız)
Örnek No: 116 -Kalfalık Belgesi (Sınavsız)
Örnek No: 117 -Esnaflık belgesi (Sınavsız)
Örnek No: 118 -Esnaflık Belgesi (Cüzdan -Sınavsız)
Örnek No: 119 -TTKB Müracaat Formu
Örnek No: 120 -TTKB. Müracaat ve Belge Kayıt Defteri
Örnek No: 121 -Kursiyer Kimlik Kartı
Örnek No: 122 -Kursiyer Günlük Ders Devam Çizelgesi
Örnek No: 123 -TTKB. Test Sınav Cevap Formu
Örnek No: 124 -Yazılı ve Pratik Sınav Sonuçları Listesi
Örnek No: 125 -TTKB. Uygulamalı Sınav Sonuçları Karar Defteri
Örnek No: 126 -TTKB.Yazılı Sınav Sonuçları Karar Defteri
Örnek No: 127 -Sınav Kazandı Belgesi
Örnek No: 128 -Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (Geçici)
Örnek No: 129 -Ticari Taşıt Kullanma Belgesi

DİĞER BELGELER

 

Örnek No: 135 -IDDG. Kimlik Kartı
Örnek No: 136 -Denetleme Yetki Belgesi
Örnek No: 137 -İşyeri Denetim Tutanağı
Örnek No: 138 -İşyerinin Pratik Eğitimine Uygunluk Raporu
Örnek No: 139 -Geçici İşyeri Açma Belgesi Başvuru Formu
Örnek No: 140 -Geçici İşyeri Açma Belgesi
Örnek No: 141 -Mesleğini Devam Ettirme Belgesi
Örnek No: 142 -Çırak-Kalfa Sicil Defteri
Örnek No: 143 -Eğitim Sicil Dosyası
Örnek No: 144 -Eğitim Sicil Kartı
Örnek No: 145 -Üstün Hizmet Belgesi
Örnek No: 146 -Kapasite Raporu
Örnek No: 147 -Etiket (Küçük Boy)
Örnek No: 147A -Etiket (Orta Boy)
Örnek No: 147B -Etiket (Büyük Boy)
Örnek No: 148 -Mesleki Faaliyet Belgesi

J- BİLGİSAYAR FORMLARI

 

Örnek No: 155 -11 x 24 Tek Nüsha Bilgisayar Kağıtı
Örnek No: 156 -11 x 24 Üç Nüsha Bilgisayar Kağıdı
Örnek No: 157 -8 x 17 Özel Ebat Bilgisayar Kağıdı


K- KOOPERATİF ANA SÖZLEŞMESİ
Örnek No: 163 -Konut Yapı Kooperatifleri Birliği Ana Sözleşmesi

Bu yönetmelikte belirtilen defterlerin, makbuzların ve diğer basılı evrakın birer
örneği yönetmelik ekinde bulunmaktadır.

Madde 4 -Bu yönetmelikte belirtilen defterler, makbuzlar ve diğer basılı evrakları Konfederasyon'un dışında basan, dağıtan veya fotokopi yoluyla çoğaltanlar hakkında Ceza Kanunu Hükümleri uyarınca koğuşturma yapılır.

Madde 5 -Bu yönetmelikte belirtilen defterler, makbuzlar ve diğer basılı evraklarda gerekli değişiklikleri ve ilaveleri yapmak, ihtiyaçlar karşısında yeni defter, makbuz ve basılı evrak türü ihdas etmeye ve uygulamaya koymak üzere Konfederasyon Yönetim Kurulu yetkili ve görevli kılınmıştır.


Madde 6 -Bu Yönetmelikte belirtilen defterler ile makbuzlar ve diğer basılı evrak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından bastırılır ve Konfederasyon Yönetim Kurulunun tesbit edeceği bedel karşılığında Oda, Birlik ve Federasyonlara verilir. Bu kuruluşlar da Konfederasyon tarafından belirlenecek tavan ve taban fiyatları arasında Yönetim Kurulları tarafından belirlenecek fiyat üzerinden ilgililere dağıtım yapar.

Madde 7 -Bu Yönetmelikle her türlü evrak, makbuz ve defterler 507 sayılı Kanun, ilgili mevzuat ve Konfederasyon talimatları doğrultusunda düzenlenir ve kullanılır.


İKİNCİ KISIM
..Yürürlükten Kaldırma, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırma
Madde 8 -29 Mayıs 1993 tarihinde yapılan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlar Kurulu toplantısında kabul edilerek yürürlüğe giren TESK ve bağlı kuruluşlarında, Matbua ve Defterler ile Muhasebeye Ait Defter ve Makbuzların Ne Şekilde Tutulacağı, Düzenleneceği ve Kullanılacağına Dair Yönetrnelik, Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girrnesiyle yürürlükten kaldmlrnıştır.

Yürürlük
Madde 9 -
Bu Yönetrnelik Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun 23 Mayıs 1997 tarihinde yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı 'nda onaylanrnış ve aynı tarihte yürürlüğe girrniştir.

Yürütme
Madde 10 -Bu yönetrnelik Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanınca yürütülür.