Lütfen Tarayıcınızı yükseltin

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Birliğimizin Tarihçesi

507 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’na göre kurulan dernekler , kendi aralarında birlik ve dayanışma kurma ve kuruluşların gelişmesini sağlamak amacıyla...Devamı...

Hakkımızda

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve personeli için Tıklayınız...

Birliğimize Bağlı Odalar

Tekirdağ Merkez ve İlçelerin de bulunan odalarımızın iletişim bilgileri için Tıklayınız...

İletişim

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iletişim bilgilerine ulaşmak için Tıklayınız...

Son Haberler

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Birliğimiz ile Dünyagöz arasında yapılan Kurumsal Anlaşma

Birliğimiz ile Dünyagöz arasında yapılan Kurumsal Anlaşma

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Çorlu Dünyagöz arasında kurumsal anlaşma yapılmıştır.

Çorlu Dünyagöz’ de 55 yaş üstü emeklilerimizden... Devamı...

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Dezavantajlı Grupların Topluma ve Çalışma Hayatına Entegrasyonu Projesi

Dezavantajlı Grupların Topluma ve Çalışma Hayatına Entegrasyonu Projesi

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi ile beraber; dezavantajlı gruplara el yapımı sabun üretimi, ambalaj... Devamı...

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği TESOB Çalışan ve Üyelerine Gökçe Eğitim Kurumlarından İndirim Fırsatı

TESOB Çalışan ve Üyelerine Gökçe Eğitim Kurumlarından İndirim Fırsatı

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği çalışanlarına ve üyelerine Gökçe Eğitim Kurumları ile yapılan kurumsal anlaşma gereği yeni kayıtlarda... Devamı...

Tekirdağ Süleymanpaşa Çorlu Ergene Şarköy

Tekirdağ' ımız

Tekirdağ ili coğrafi konumu dolayısıyla stratejik önem taşıyan, Anadolu ile Balkanlar arasında geçit bölgesi, İstanbul'a yakınlığı sebebiyle Boğazlar üzerinden geçen Asya ve Avrupa kavimlerinin ilişkileri Tekirdağ'ı İstanbul tarihine sıkı sıkıya bağlamıştır.

İstanbul'un zaman zaman saldırıya uğramasının etkileri ilimizde de görülmüş, topraklarının da verimli olması birçok kavimlerin hakimiyetinde kalmasına sebep olmuştur. ...

Tekirdağ İli M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanan tarihi boyunca çeşitli uygarlıkların etkisi altında kalmıştır.Bu dönemler içersinde BİSANTHE, RODOSTO, TEKFURDAĞI gibi isimler alan Tekirdağ'ın...

Trakya'da Son Tunç Çağı ile Erken Demir Çağında büyük bir göç dalgası olmuştur.Antik kaynaklar ve arkeolojik bulgular yetersiz kaldığından bu dönem tam olarak aydınlanamamıştır. Trakya M.Ö. 7. Yüzyılda Grek kolonilerinin kurulmasıyla ticarete açılmıştır. Bu dönemde Trakya'nın Marmara kıyılarında kentler kurulmuştur.M.Ö. 514-513 yıllarında Pers Kralı Dereus'un İskit Seferi sonrasında Trakya Pers egemenliğine girmiştir. Bu egemenlik M.Ö. 478-477' de Atina'nın Pers tehlikesine karşı kurduğu Attik-Delos Deniz Birliği'nin Persleri Trakya'dan temizlemesine kadar devam etmiştir.M.Ö. 342 yılında Makedonya Kralı 2. Philip Trakya'yı topraklarına katarak Odrys Krallığı'nı kendine bağlamış, İskender'in ölümünden sonra Trakya Lysimachos'un egemenliğine girmiştir. M.S. 19. Yüzyılda Roma İmparatoru Tiberius'un Trakya'ya bir vali göndermesi ile başlayan gelişmeler, M.S. 46 yılında İmparator Cladius'un Trakya'da Roma Eyaletini kurması ile sonuçlanmıştır.

Trakya uzun yıllar Roma hakimiyetinde kalmıştır. M.S. 395 yılında imparatorluğun ikiye ayrılmasıyla Doğu Roma İmparatorluğu içinde kalan Trakya 1354 yılında Süleyman Paşa komutasındaki kuvvetlerin Gelibolu'ya çıkmasıyla Türklerin hakimiyetine girmeye başlamıştır.1356 yılında Şarköy ve Malkara ele geçirilmiş, 1357'de I. Murat Tekirdağ ve Çorlu'yu Türk hakimiyetine almıştır. Bu arada Bizanslılar kısa bir süre Tekirdağ topraklarını geri almışlarsa da, I. Murat 1363'de buraları yeniden Osmanlı topraklarına katmıştır. Devamı...